Loe rohkem

Samuti on oluline teada, et laenuintress sõltub mitmest parameetrist:

 •     teie viimase kuue kuu töötasu suurus;
 •     positiivne maksete ajalugu;
 •     väljaminekute suurus.

TF Banki erinevused

Võrdleme TF Banki ja tuntud krediidiasutuste Bigbank, Coop Bank, Inbank, Luminor, SEB ja Swedbank laenu saamise tingimusi. TF Bank väljastab kliendi vajaduste katteks tarbimislaenu. Tegemist on väikese tarbimislaenuga, mille sihtotstarvet ei pea isegi täpsustama.

TF Banki laen antakse välja järgmistel tingimustel:

 •     Summa: 500 – 15 000 eurot;
 •     Laenuperiood: 12 – 84 kuud;
 •     Intress: alla 7.9%;
 •     Garantii: puudub.

Nõuded taotlejale:

 •     vanus vähemalt 22 aastat;
 •     regulaarne sissetulek (näiteks palk või pension);
 •     alaline elukoht;
 •     maksenõuete puudumine.

Pange tähele – TF Bank on ainus ettevõte, mis ei määra kindlaks laenuvõtja miinimumsissetuleku täpset suurust!


TF Banki eelised


 Hea intressiga väikelaen

Üks esimesi ülesandeid laenuandja valimisel on leida väikseima võimaliku intressimääraga väikelaen. Riigis tegutsevatel pankadel on minimaalne intressimäär 7 kuni 15%.

TF Bankis on minimaalne intressimäär 9,9% ja see on väga hea. Teiste pankade intressimäärad on:

 • Bigbank: kuni 9,9%
 • Luminor: 12%
 • Inbank: kuni 12,9%
 • Coop Pank: kuni 12,9%
 • Swedbank: 15%
 • LHV: 15,9%.

Kõige pikema tähtajaga väikelaen

Pikem laenuperiood tähendab, et teie igakuine makse on madalam, kuid maksate intressi eest rohkem. Perioodi pikkus tuleks valida lähtuvalt sellest, milline on laenusaaja igakuine sissetulek ja milline igakuine makse on talle jõukohane.

Teistes pankades on väikelaenude tähtajad (kuudes):

 1. Bigbank: 12 kuni 120;
 2. TF Bank: 12 - 84;
 3. Inbank: 6 – 72;
 4. Coop Pank: 6 - 72;
 5. SEB: 6 - 60;
 6. Swedbank: 6 – 60;
 7. Luminor: 1 – 60.

Läbipaistvad laenutingimused

Sõltumata lepingu tüübist on alati meeldiv ja korrektne, kui on märgitud kõik lepingu tingimused ja tariifid koos muude tasudega sisalduvad hinnakirjas. TF Banki veebisaidi läbipaistvus on üsna kõrge. Laenutaotlust vormistades ja sellel klikkides näete kogu vajalikku teavet. Laenuprotsessi kirjeldatakse etapiviisiliselt. Taotluse tegemine on üsna lihtne, vt allpool olevat näidist.

Krediit on levinud lahendus majandusliku vajaduse katmiseks, kuid sellega kaasnevad nii eelised kui ka puudused. Käesolev artikkel annab ülevaate krediidi eelistest ja puudustest, erinevatest krediidi võimalustest, tagasimakse raskustest ning krediidiskooride mõjust otsuste tegemisel.

Krediitide eelised on võlgnikule võimalus investeerida või osta, hoolimata sellest, et tal pole praegu piisavalt likviidsust. Krediit on mugav ja kiire viis hädast välja pääsemiseks, kui on vaja raha kiiresti. Krediidid võimaldavad ka suuri makseid, nagu näiteks magistrikraadi omandamine või kalli kauba soetamine. Makromajanduslikult suurendavad krediidid tarbimist ja seeläbi majandustegevust.

Krediidi tagasimaksmisega kaasneb kohustus mitte ainult tagastada laenu põhiosa, vaid maksta ka intresse, mis suurendab ostlemise koguhinda. On võimalus, et tulevikus tekivad võlgnikul majandusraskused, mis võivad takistada krediidi tagasimaksmist. Krediit võib julgustada üksikisikuid või peresid tarbima rohkem, kui nad suudavad säästa, ja võib viia püsiva võlakoormani.

Võtmesõnad:

 • Krediidid võimaldavad võlgnikul investeerida või oste teha, olenemata hetkel saadaval olevast likviidsusest.
 • Krediidid võimaldavad inimestel teha suuri makseid, nagu näiteks magistrikraadi omandamine või kalli kauba soetamine.
 • Makromajanduslikult suurendavad krediidid tarbimist ja seeläbi majandustegevust.
 • Krediidi tagasimaksmisega kaasneb intress, mis suurendab ostlemise koguhinda.
 • Krediidiga kaasneb kohustus mitte ainult tagastada laenu põhiosa, vaid maksta ka intresse, mis suurendab ostlemise koguhinda.
 • On võimalus, et tulevikus tekivad võlgnikul majandusraskused, mis võivad takistada krediidi tagasimaksmist.
 • Krediit võib julgustada üksikisikuid või peresid tarbima rohkem, kui nad suudavad säästa, ja võib viia püsiva võlakoormani.

Krediitide eelised

Krediididel on mitmeid eeliseid. Esiteks võimaldavad need võlgnikul investeerida või osta, hoolimata sellest, et tal pole praegu piisavalt likviidsust. Krediidi saaja saab teoreetiliselt krediiti tulevikus osade kaupa tagasi maksta. Krediit annab võimaluse hädadest või kiirustamisest välja pääseda, enne kui on vajalik likviidsus. Samuti võimaldavad krediidid inimestel teha suuri makseid, nagu näiteks õpingud või kalli kauba omandamine, mida muidu poleks võimalik teha.

Krediidid aitavad suurendada tarbimist, mis omakorda suurendab majandustegevust. Nad võivad olla erinevat tüüpi, sealhulgas krediidikontod, kiirlaenud ja tarbimislaenud. Krediidid annavad inimestele võimaluse teha suuremaid oste, mida nad muidu ei saaks endale lubada.

Kuigi krediididel on mitmeid eeliseid, on neil siiski ka puudused. Võlgnik peab tagastama mitte ainult laenu põhiosa, vaid ka intressid, mis muudab ostu sularahaga võrreldes kallimaks. Lisaks pole garantiid, et võlgnikul ei teki tulevikus majandusraskusi, mis võivad takistada laenu tagasimaksmist. Krediiti võib ka kasutada liigse tarbimise stimuleerimiseks, mis võib viia püsiva võlakoorma tekkimiseni.

Krediidide mõju majandusele

Krediidid aitavad suurendada tarbimist ning seeläbi majandustegevust. Krediiditehingud võimaldavad inimestel teha investeeringuid ja osta kaupu, mida nad praegu ei suudaks sularahas maksta. See suurendab majanduslikku aktiivsust ja toetab ettevõtteid, luues seeläbi soodsamaid tingimusi majanduskasvuks.

Krediidil on ajalooline päritolu, millest on tõendeid juba Mesopotaamia aegadest. Krediiditehingud olid levinud ka Vana-Kreekas ja Roomas, tõestades selle olulisust majanduslikus kontekstis.

Kuid krediitidel on ka puudused. Kõrgem intressimäär võib muuta ostud ja investeeringud kulukamaks. Kui krediiti ei kasutata vastutustundlikult, võib see põhjustada võlakoormuse probleemi, mis võib pikas perspektiivis majandusele negatiivselt mõjuda.

Krediitide puudused

Krediitide puudused on see, et võlgnik peab tagastama lisaks laenu põhiosale ka intressi, mis muudab ostu kallimaks kui sularahas maksmine. Kui võlgnik ei suuda tagasi maksta, võib tekkida majandusraskusi ning suureneb risk maksejõuetuks jääda. Tarbimislaenude korral võib krediidivõimalus julgustada inimesi tarbima rohkem kui nad suudavad endale lubada, mis võib viia võlakoormuse suurenemiseni ning halvendada rahalist seisu.

Samuti on oluline meeles pidada, et isikliku krediidiga kaasneb suurem vastutus võlgnikule ning kiirem töötlus kui näiteks tagatisega laenu võtmisel, kuid samas on intressimäär kõrgem.

Krediidi tagastamisega seotud probleemid

Võlgnik võib sattuda majandusraskustesse, mis takistavad laenu tagasimaksmist. Üks peamine probleem on intresside tagasimaksmine, mis muudab krediidiga ostetud esemed kallimaks kui sularahas ostetud esemed. Lisaks võib võlgnik sattuda majandusraskustesse, mis takistavad talle antud krediidi tagasimaksmist.

Tarbimislaenude puhul võib krediit julgustada üksikisikuid tarbima rohkem kui nende säästuvõime võimaldab, viies nad püsivasse võlakoormusse. Krediidi tüübid võivad olla lühiajalised või pikaajalised, tagatisega või tagatiseta ning neid saab kasutada erinevate vajaduste rahastamiseks. Samuti on olemas uuendatav krediit, mida saab korduvalt kasutada kuni kindla limiidini.

On oluline eristada krediiti ja laenu ning mõista nende erinevusi, et kasutada raha tõhusalt. Üksiku võlategija jaoks võib isikliku laenu saamine olla kiirem protsess, kuid intressimäär on tavaliselt kõrgem, mis võib suurendada makseviivituse riski. Kõik need tegurid võivad põhjustada probleeme krediidi tagasimaksmisel ning võivad mõjutada võlgnikke ja võlausaldajaid.

Krediidi ja tarbimislaenude probleemid

Tarbimislaenud võivad julgustada inimesi tarbima oma säästudest kaugemale ja sattuma püsivasse võlakoormusse. Kui tarbijad võtavad laene tarbimiskulutuste rahastamiseks, võib see kaasa tuua mitmeid probleeme. Võlgnikele pakutavad krediidid võivad küll võimaldada suuremaid oste ja investeeringuid, kuid need võivad kaasa tuua ka lisakulusid. Lisaks peavad võlgnikud tagasi maksma laenu põhisumma koos intressidega, mis muudab laenuga ostu kulukamaks kui sularahas maksmine.

Lisaks võivad võlgnikel tekkida majanduslikud raskused, mis takistavad laenu tagasimaksmist. Tarbimislaenud võivad julgustada inimesi üle oma säästmisvõimaluste tarbima ja võlgade vaevu saamist. Tarbimislaenude tüüpe võib liigitada vastavalt kestusele, tagatiseta või panditud ning eesmärgipäraseks kasutamiseks. Tarbimislaenude probleemid võivad olla eriti levinud isikliku krediidiga, kus võlgnik vastutab oma vara eest ilma täiendava tagatiseta.

Inimeste jaoks on oluline mõista krediidi ja laenu erinevust ning kaaluda alternatiive nagu liising või üürimine. Kõigil laenude võtjal on oluline hinnata oma maksevõimet ja mõista riskid, mis võivad kaasneda tarbimislaenudega.

Krediidi omadused ja valikukriteeriumid

Krediit on finantseerimistehing, kus krediidiandja (tavaliselt finantsasutus) annab teatud rahasumma võlgnikule. Võlgnik garanteerib selle tagasimaksmise koos intressidega kindlaksmääratud aja jooksul. Krediidi valimisel on oluline arvestada mitmeid kriteeriume.

Intressimäär on üks olulisemaid tegureid, mida tuleks kaaluda. See määrab, kui palju lisaraha laenuandjale tagasi makstakse. Kõrgem intressimäär võib suurendada laenu kulusid, mistõttu on soovitatav valida madala intressimääraga krediidi pakkujaid.

Teine oluline aspekt on tagasimaksetingimused. Laenu tagasimaksetähtajad varieeruvad laenuandjate vahel, mistõttu on oluline leida need, mis sobivad teie konkreetsetele vajadustele. Tähtaegade venitamine võib suurendada laenu kulusid, mistõttu on soovitatav leida selline sobiv ajakava, mis ei kahjustaks teie rahalist olukorda.

Kolmas tegur on laenuandja maine. Kas teie valitud laenuandja on usaldusväärne ja turvaline? Kas nad käsitlevad oma kliente õiglaselt ja läbipaistvalt? Internetist leiab hulgaliselt ülevaateid laenuandjate kohta, seega soovitame uurida enne laenu taotlemist.

KrediidiliikKirjeldus
Isiklik krediitPeamine laenuliik, kus võlgnik vastutab oma varaga tagasimaksmise eest. Isiklike laenude eeliseks on, et neid saab kiiremini töödelda ja neil on vähem täiendavaid garantiisid. Samas on isikliku krediidi intressimäär tavaliselt kõrgem.
TarbimislaenudMõeldud tarbimiseks ja laiemalt kasutamiseks. Need on tagamata laenud, mis tähendab, et laenuandjal pole vara, mida konfiskeerida, kui võlgnik ei suuda laenu tagasi maksta.
ÕppepunktidSeda kasutatakse õppemaksu ja elamiskulude katmiseks ülikoolis. Seda tüüpi laenudel on tavaliselt madal intressimäär, kuid nende tagasimaksetähtaeg on pikem.

Võite valida ka erinevate laenutüüpide vahel, nagu kiirlaen või pikaajaline laen. Kiirlaenud on kergesti kättesaadavad ja neid saab kasutada kiireloomuliste vajaduste korral, kuid need võivad olla seotud kõrgema intressimääraga. Pikaajalised laenud on mõeldud suuremate investeeringute jaoks, nagu näiteks kinnisvara, ja neid saab tagasi maksta aastate jooksul väiksemate osamaksetena.

Kokkuvõttes võib krediit olla kasulik vahend, kuid selle kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte sattuda püsivatesse võlgadesse. Kui kaalute laenu võtmist, siis veenduge, et uurite hoolikalt erinevaid võimalusi ja tehke teadlikke otsuseid.

Krediidi refinantseerimine

Krediidi refinantseerimine võimaldab võlgnikul säästa raha, vähendades intressimäära või konsolideerides mitu laenu üheks suuremaks laenuks. See teenus aitab lihtsustada laenu tagasimaksmist, kuna võlgnikul on vaja tasuda ainult ühte makset. Krediidi refinantseerimisega kaasnevad eelised hõlmavad madalamat intressimäära, võimalust vähendada kuumakseid ja lihtsamat haldamist.

Krediidi refinantseerimist pakuvad tavaliselt finantsasutused ja pangad. See on kasulik võimalus inimestele, kellel on mitu kõrge intressimääraga laenu ning kes soovivad oma võlad ühendada üheks madalama intressimääraga laenuks. Seda tüüpi teenus võib olla eriti kasulik juhul, kui laenuvõtjal on mitu erinevat laenu, mille intressimäärad on kõrged, ning ta soovib lihtsustada oma rahaliste kohustuste haldamist.

Krediidi refinantseerimine on tavaliselt saadaval tagatiseta laenuna. Refinantseerimislaenu tagasimaksmine võib olla pikemaajaline kui tavalise laenu puhul, kuid kokkuvõttes võib see olla säästlikum, kuna võlgnik maksab vähem intresse.

Krediidi näite põhjal mõistmine

Krediidi näite põhjal on võimalik paremini mõista laenamise kulude arvutamist ning laenu võtmise otsuse tegemist. Krediit tähendab, et krediidiandja laenab konkreetse summa raha võlgnikule, kes peab selle tagastama koos intressidega. Krediit võimaldab võlgnikul investeerida või osta, kui tal pole hetkel piisavalt raha.

Krediidil on eelis suurendada tarbimist ning võib olla lühiajaline või pikaajaline ning seda saab liigitada vastavalt tagatise olemasolule või eesmärgile. Isiklik krediit on laen, mis ei vaja täiendavaid tagatisi, kuid selle intressimäär on tavaliselt kõrgem.

Krediidi näideAndmed
Laenusumma1000 eurot
Intressimäär10%
Tagasimaksetähtaeg1 aasta
Intressikulud100 eurot
Kokku tagasimakstav summa1100 eurot

Krediidi ja laenu erinevuseks on see, et laen antakse korraga, samas kui krediit on saadaolev raha, mida saab kasutada või mitte. Kui krediidi võtmine on vajalik, tuleb enne otsuse tegemist hoolikalt läbi mõelda, kas laenu tagasimaksmine on jätkusuutlik ning kas intressimäär on mõistlik.

Tagatiseta laenud on võimalik võtta ilma vara tagatiseks pakkumiseta, kuid nende intressimäär on tavaliselt kõrgem. Krediidiandjad kasutavad laenajate krediidiskoori, et hinnata nende krediidivõimet ning määrata laenu intressimäär. Seetõttu on tähtis hoida hea krediidireiting ning võtta laene vastutustundlikult.

Erinevad krediidi võimalused

Krediidi puhul on mitmeid võimalusi, sealhulgas krediidikonto, kiirlaen, tarbimislaen, pikaajaline laen ning rahvusvaheline krediit. Krediidil on oluline roll majandustegevuses, kuna see võimaldab erinevatele isikutele ja organisatsioonidele juurdepääsu rahastamisele. Krediidil on aga ka mõningaid puudusi, nagu kõrgem intressimäär ja võimalik risk võlgade jäägi maksmata jätmisele.

Krediidi tüüpKestusTagatisEesmärk
KrediidikontoLühiajalineTagatisetaIgapäevased kulutused
KiirlaenLühiajalineTagatisetaKiireloomulised kulutused
TarbimislaenLühiajalineSõiduk, kinnisvara või muu varaIgapäevased kulutused, suuremad ostud
Pikaajaline laenPikaajalineSõiduk, kinnisvara või muu varaSuured projektid ja investeeringud
Rahvusvaheline krediitPikaajalineVaraRahvusvahelised tehingud ja investeeringud

Isikliku krediidi peamine omadus on see, et võlgnik vastutab oma praeguse ja tulevase varaga ning selle tagatiseta tekib suurem risk võlgade jäägi mitte tagastamisel. Erinevus krediidi ja laenu vahel seisneb selles, et krediit võimaldab kliendil juurdepääsu vajalikule rahasummale, samas kui laen antakse ühekordse summana ja tuleb koos intressidega tagasi maksta.

Krediidi ja krediidiskoori seos

Krediidiskoor on oluline tegur, mida laenuandjad kasutavad laenutaotluste hindamisel. See näitab laenusaaja võimekust maksta laenu tagasi ning mõjutab krediidi saamist ja intressimäära.

Krediit võimaldab isikul teha suuri oste või investeeringuid, kuid krediidiskoor määrab laenu saamise tingimused. Kõrge krediidiskoor võimaldab saada soodsamaid tingimusi, näiteks madalamat intressimäära. Samas võib madal krediidiskoor piirata krediidi kättesaadavust ja tõsta intressimäära. Seega on tähtis hoida oma krediidiskoor heas seisus, tasudes laenud õigeaegselt ja hoidudes liigsetest võlgadest.

Laenuandjad kasutavad krediidiskoori määramisel erinevaid meetodeid, kuid sageli hinnatakse laenuvõtjate maksekäitumist minevikus. Kui laenud on alati õigeaegselt tagasi makstud, siis mõjutab see positiivselt krediidiskoori. Samas võib hilinenud või maksmata laen negatiivselt mõjutada krediidiskoori ja piirata võimalusi tulevikus krediiti saada.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et laen on finantseerimistehing, kus üks isik laenab teisele teatud summa raha, mida tuleb tagasi maksta koos intressidega. Krediit on usaldus, mille võlgnik peab täitma ja tagastama laenusumma.

Krediitidel on mitmeid eeliseid, nagu võimalus investeerida või osta tänu puuduvale likviidsusele. Kuid sellel on ka puudused, nagu kõrgem intressimäär ja võimalus langeda püsivasse võlga. Krediidid võivad olla erinevat tüüpi, näiteks lühiajalised või pikema tähtajaga. Isiklik krediit on laen, kus võlgnik vastutab raha tagasimaksmise eest oma varaga. Krediidil on mitmeid omadusi, nagu vajadus täiendavate dokumentide järele ja kiirem töötlemisaeg. Kuid see võib kaasa tuua kõrgema intressimäära.

Kokkuvõttes on krediit kasulik vahend, kuid nõuab vastutustundlikku lähenemist ja teadlikke otsuseid. Võlgnik peab hoolikalt kaaluma, kas isiklik laen on talle majanduslikult kasulik või mitte. Samuti on oluline jälgida tagasimaksetähtaegu ja vältida võlakoormuse tekkimist. Krediidiskoor on samuti oluline tegur, mida krediidiasutused arvesse võtavad, seega peab võlgnik tagama, et tema krediidiskoor on hea.

FAQ

Q: Millised on krediitide eelised?

A: Krediidid võimaldavad võlgnikul investeerida või osta, hoolimata sellest, et tal pole praegu piisavalt likviidsust. Krediidiga saab väljuda hädaolukorrast või kiirustamisest ning teha suuri makseid, nagu õpingute või kalli kauba omandamine.

Q: Mida tähendab krediit majandusele?

A: Krediidid aitavad suurendada tarbimist ja seeläbi majandustegevust. Krediidid stimuleerivad majanduskasvu ning toetavad ettevõtlust, aidates kaasa majanduse arengule.

Q: Mis on krediidi puudused?

A: Krediidi tagasimaksmisel tuleb lisaks laenu põhiosale maksta ka intressi, mis muudab ostu kallimaks kui sularahas maksmine. Samuti ei ole garanteeritud, et võlgnik ei satugi majandusraskustesse, mis takistavad laenu tagasimaksmist. Tarbimislaenud võivad ka julgustada inimesi tarbima oma säästudest kaugemale ja sattuma püsivasse võlakoormusse.

Q: Millised on krediidi tagastamisega seotud probleemid?

A: Krediidi tagasimaksmisel võivad tekkida probleemid, kui võlgnik satub ootamatutesse majandusraskustesse või isiklikesse olukordadesse, mis raskendavad tagasimaksete täitmist. Oluline on hoolikas finantsplaneerimine ja vastutustundlik laenamine.

Q: Millised on tarbimislaenude probleemid?

A: Tarbimislaenud võivad julgustada inimesi ületama oma võimalusi ja tekitada püsiva võlakoormuse. Oluline on vastutustundlik laenamine ja tarbimislaenude mõistlik kasutamine.

Q: Mida peaksin silmas pidama krediidi valimisel?

A: Krediidi valikul on oluline arvestada intressimäära, tagasimaksete tingimusi ja laenuandja mainet. Oluline on võrrelda erinevaid krediidipakkumisi ning teha informeeritud otsuseid.

Q: Mis on krediidi refinantseerimine?

A: Krediidi refinantseerimine tähendab laenude ümberkorraldamist madalama intressimääraga või mitme laenu konsolideerimist üheks laenuks. See võib aidata säästa raha, kuid kaasas võib ka minna teatud riske.

Q: Kuidas mõista krediiti näite põhjal?

A: Krediidi näite abil saab paremini aru krediidi kontseptsioonist. Selles osas esitatakse hüpoteetiline krediidi stsenaarium, sealhulgas laenusumma, intressimäär ja tagasimakse tingimused. Samuti selgitatakse, kuidas arvutada krediidi kogukulu ning miks on oluline arvestada tingimustega enne laenamisotsuste tegemist.

Q: Mis on erinevad krediidi võimalused?

A: Krediidi võimalused hõlmavad erinevaid laenutüüpe, nagu krediidikontod, kiirlaenud, tarbimislaenud ja pikaajalised laenud. Samuti mainitakse lühiülevaadet rahvusvahelisest krediidist ja hüpoteeklaenudest.

Q: Mis on krediidi ja krediidiskoori seos?

A: Krediit ja krediidiskoor on omavahel seotud. Laenuandjad kasutavad krediidiskoori, et hinnata laenuvõtja krediidivõimelisust ja määrata laenutingimused. Oluline on hoida hea krediidiskoor ning vastutustundlikult haldada oma krediidikasutust.

Q: Mis on kokkuvõte?

A: Krediidi eeliste ja puuduste kokkuvõte ning oluliste valikukriteeriumide ja -võimaluste ülevaade. Oluline on teha informeeritud otsuseid, kasutada krediiti vastutustundlikult ning arvestada kõigi tingimustega.

Populaarseim laenud