Auto kasutamisel tagatisena on palju positiivseid külgi: arvele laekub kogu summa (kuni 95% transpordivahendi maksumusest), seejuures on protsendimäär väike.

Paljud laenufirmad ei nõua oma klientidelt palgatõendit ning leping sõlmitakse mõne tunniga. Selliseid laenusid antakse palju kiiremini kui kinnisvara tagatisel. Enne transpordivahendi tagatisel võetava laenu vormistamist hindavad laenuvõtja autot laenufirma kompetentsed töötajad, kellel on vastav akrediteering. Pärast auto turuhinna kindlaks määramist võib laenuvõtja saada laenu. Laenuperiood võib olla 6-7 aastat. Läbisõit reeglina tähtsust ei oma. Paljude laenufirmade põhireegli järgi peavad laenuvõtjal olema dokumendid, mis kinnitaksid, et just tema on selle transpordivahendi omanik.

On olemas ka selline auto tagatisel võetav laen, mille puhul omanik saab autot edasi kasutada, mis on üpris kasulik: klient tuleb laenufirmasse, vormistab laenu, kui raha on käes, istub autosse ja sõidab ära. Väga kasulikud laenutingimused!

Populaarseim laenud