Loe rohkem

Tänu refinantseerimissüsteemile saab klient asendada vana laenu teisega, et saada endale maksimaalselt kasulikud tingimused või ühendada kaks laenu üheks. Selle funktsiooni abil saab märkimisväärselt vähendada igakuiseid laenumakseid. 

Teenuse kasutamise mugavused. 

Teenus pakub oma klientidele laenusid üpris kasulikel tingimustel, näiteks auto ostmiseks  on võimalik saada kuni 10 000  eurot protsendimääraga alates 14,5%, seejuures antakse raha igal juhul, sõltumata transpordivahendi seisukorrast. Kuid selle teenuse ainukeseks miinuseks on piirangud raha väljaandmisel: maksimaalseks summaks on määratud 10 000 eurot. Üldiselt ei sõltu laenu vormistamine laenu otstarbest ja see võtab vaid 15 minutit. Laenu saamise tingimused võivad muutuda olenevalt laenu otstarbest.

Väikelaenu võib nimetada ka kiir- või tarbimislaenuks. Nimetus sõltub teenusepakkujast, kuid need on erinevad asjad. Väikelaen erineb tagatisega laenust väiksema maksimaalse summa, kõrgema intressi ja lühema laenu kustutamise tähtaja poolest.

Väikelaenu erinevused teistest laenuliikidest

Tahtes raha võimalikult kiirest kätte saada, süüvitakse harva väikelaenu kiirlaenust eristavatesse peensustesse. Siiski on need olemas ja ära toodud allpool.

Kiirlaen võib tähendada üsna kenakest, kuid lühikese tagasimaksetähtajaga summat. Väikelaenu puhul sõltub paljugi teenusepakkujast. See võib olla ka üsna suur summa pika tagasimaksetähtajaga.

Tavaliselt on väikelaen kasulikum kui kiirlaen, kuid seda vaid juhul, kui kiirlaenu pakkuja ei paku eritingimusi või ei ole käimas mõni kampaania.

Kui võrrelda väikelaenu tagatislaenuga, tuleb kasulikum teine. Väikelaenu väljastamisel arvestatakse laenuandja riskidega, mis teeb intressi märksa kõrgemaks.

Laenuvõtja pankrotistumisel saab tagatisega laenu andja pantvara müügi korral oma raha tagasi. Seega on väikelaen kasulikum kui kiirlaen, pandiga laen aga neist mõlemast kasulikum.

Väikelaenu saamise iseärasused

Erinevad teenusepakkujad pakuvad erinevaid laenutingimusi, kuid on piiranguid, mis on enamusel laenuandjatest ühesugused.

Enamus krediidiasutusi palub esitada Eesti kodakondsust tõendava dokumendi või alalise elamisloa.

Real juhtudel võib minimaalne nõutav vanus väikelaenu saamiseks küündida kuni 22. eluaastani. Vajalik on püsiv sissetulek eelneva 6 kuu jooksul, mis peab olema dokumentaalselt tõendatud.

Väikelaenu andmisel ei nõuta lisatagatisi

Laenuandja valimisel peab jälgima mitte ainult intressimäära ja laenu kustutamise tähtaega, vaid arvesse tuleb võtta kõiki laenu teenindamisega seotud kulusid.

Laenule heakskiidu saamiseks on oluline hea laenuajalugu. Kui teil on kustutamata laene või tähtaja ületanud võlgnevusi, paneb uus laen teile turjale lisakoorma. Peale selle on see täiendav risk laenuandjale.

Kuidas väikelaenu võtta

Laenu vormistamisel peab tingimata tutvuma maksegraafikuga. Lisaks intressidele sisaldab laenu kogumaksumus ka laenu teenindamise kulusid ja lepingu sõlmimisel võetavat komisjonitasu. Kaasnevaid makseid tuleb tasuda igakuiselt ja need võivad oluliselt suurendada lõppsummat.

Iga ettevõte määrab oma tingimused, mis võimaldavad laenu võtta. Palju sõltub ka laenuvõtjast. Peate kalkuleerima, kas suudate laenu õigeaegselt kustutada. Võimetus laenu õigeaegselt tagasi maksta võib viia vara kaotuse ja pankrotini. Seepärast on tark tegu enne laenu võtmist kogenud spetsialistiga konsulteerida.

Kuidas kiiresti tagatiseta laenu saada

Teatud reeglite järgimisel saab väikelaenu peaaegu sama kiiresti kui kiirlaenu.

Taotlusvorme täites püüdke anda enda kohta võimalikult palju informatsiooni. Siis ei pea laenuhaldur esitama lisaküsimusi ja protsess kulgeb märksa kiiremini.

Käepärast peavad olema stabiilset sissetulekut tõendavad dokumendid ja kindlasti tuleb tutvuda täiendavate laenutingimustega. Mõnikord võidakse nõuda käendaja olemasolu.

Tavaliselt ei ole väikelaenu saamiseks tagatist vaja. Isegi üpris väikeste summade puhul kompenseeritakse see kõrgete intressidega. Vahel peab tagatiseta laenu saamiseks olema jõudnud teatud ikka. Võib tunduda, et väikelaenu ei ole kasulik võtta, kuid on juhtumeid, kui selle kasutamine on optimaalne variant:

  • väikelaenudele on iseloomulik taotluse üsna kiire läbivaatamine
  • saadud raha võib kasutada ükskõik milleks
  • väikelaenude lepingutasu on teiste laenude puhul küsitavast väiksem

Väikelaenu saamise võimalus ja kiirus sõltuvad soovitud summast ning laenaja laenuajaloost ja rahalisest hetkeseisust.

Pangast väikelaenu taotlemine

Koostööd suurte pankadega iseloomustab usaldusväärsus, kuid suur osa tingimustest ei erine laenuettevõtete pakutavatest.

Suure laenuasutuse poole pöördumine võib raha saamise aega oluliselt pikendada. See on seotud karmimate turvanõuetega, mida pangad rangelt täidavad. Nende jaoks on väikelaenude väljastamine pelgalt lisasissetulek. Juhul, kui pank laenu andmisest keeldub, võib alati pöörduda laenuasutuse või eraisikute poole. Sealt on suurem tõenäosus laenu saada.

Populaarseim laenud